09107794673

آموزش 8 نوع محتوا ترافیک وبسایت را افزایش می دهد

8 نوع محتوا ترافیک سایت

هشت نوع محتوا ترافیک وبسایت را افزایش می دهد
مرحله 1 : نقد و بررسی: تحلیل،چالش
مرحله 2 : مصاحبه: مشتریان،اثرگذارنده ها
مرحله 3 : داستان های شخصی: موفقیت ها،شکست ها،حقایق
مرحله 4 : تصاویر: اینفوگرافیک ها،الگوهای رفتاری،تصاویر محرک
مرحله 5 : محتوای تعاملی: نظرسنجی ها،سرگرمی،آموزش و ارائه
مرحله 6 : لیست ها: بهترین ها،برترین ها،بدترین ها،نکات
مرحله 7 : رسانه ها: ویدئو،پادکست
مرحله 8 : تحقیقات: داده ها،مطالعات موردی،آمار و ارقام

:دانلود فایل کامل از لینک زیر
لینک دانلود فایل