محل درج تبلیغات

اندازه 100*600

محل درج تبلیغات

اندازه 100*600

خانه تبلیغات

تبلیغات

محل درج تبلیغات

اندازه 60*400

محل درج تبلیغات

اندازه 60*400

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت سفارش درباره تبلیغات در سایت از روش های زیر اقدام کنید

محل درج تبلیغات

اندازه 60*468

محل درج تبلیغات

اندازه 60*468

جایگاه و تعرفه

جایگاه (تومان) قیمت مدت زمان نمایش (ماهانه) اندازه
هدر - A 300,000 1 600*100
زیر منو - B 250,000 1 400*60
وسط - C 250,000 3 250*250
وسط - D 200,000 1 468*60
وسط - E 300,000 3 350*250
بالای فوتر - F 200,000 1 468*60
محل درج تبلیغات

اندازه 60*468

محل درج تبلیغات

اندازه 60*468