مشاهده تخفیات

تخفیف 40% نامحدود

09107794673

آموزش 10 روش برای سئو سایت

10 روش برای سئو سایت

:ده روش برای سئو سایت
مرحله 1 : آنالیز کلمات کلیدی
مرحله 2 : نام وب سایت و توضیحات
مرحله 3 : لینک های داخلی
مرحله 4 : لینک خارجی
مرحله 5 : تصاویر سایت را تگ گنید
مرحله 6 : بهینه سازی متون سایت
مرحله 7 : صفحات تنهای وب سایت
مرحله 8 : بررسی ایندکس شدن صفحات
مرحله 9 : نقشه ایکس ام ال سایت
مرحله 10 : در پلتفرم حضور یابید